• Tel: +387 57 448 432
  • duga.sokolac@gmail.com

PelletCertifikati

Info

Kontaktirajte nas!

  • Tel: +387 57 448 432
  • duga.sokolac@gmail.com
Kontakt

Pelet je energetsko gorivo dobijeno posebnim tehnološkim procesom mljevenja, sušenja i presovanja različitih materijala biološkog porijekla. Namjena peleta je isključivo za grijanje, gdje se u zavisnosti od sirovine razlikuju dvije vrste peleta: drveni i agro pelet. Pelet u potpunosti zadovoljava visoko ekološke standarde čime nam omogućava kvalitetniji život ne ugrožavajući okolinu i prirodu. Pelet je idealan za energiju. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplotne energije.
Procesi proizvodnje

Sirovina

Pažljiv odabir sirovine
predstavlja krucijalan početak
kao korak proizvodnje.

Proizvodnja

Preko sječke, sušare pa sve do
mlevenja mase, i stalnim
kontrolisanjem procesa proizvodnje.

Kontrola

Gotovi peleti, zadovoljavajuće
čvrstoće, oblika pakuju se
i spremaju za transport, ili prodaju.


Dogogodišnja tradicija kvaliteta.