• Tel: +387 57 448 432
  • duga.sokolac@gmail.com

Drvena PotpalaCertifikati

Info

Kontaktirajte nas!

  • Tel: +387 57 448 432
  • duga.sokolac@gmail.com
Kontakt

Za proizvodnju drvene potpale korisi se kvalitetno drvo bez kore. Potpala se pakuje u vreće cca 4kg, a u saradnji sa kupcima moguće je pakovanje po želji.